PIZZA DO DOMU
PIZZA DO DOMU
PIZZA DO DOMU

* Pri rozvoze a ,,jedla so sebou” účtujeme poplatok, ktorý bude zahrnutý do ceny jedla.
V prípade, že máte vlastný obedár alebo obal na jedlo poplatok sa neúčtuje.